Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

01.01.2006   Følg lenke til:

 

Vi i den daglige adm. på klubbkontoret ønsker alle våre medlemmer et Godt Nyttår og velkommen til våre nye web sider med web hotel.

Lenke:  http://www.oaf.nu/

Alle våre eide domener vil i løpet av denne mnd. peke mot våre nye sider. Der vil dere finne mange nye ting. Verneombudstjenesten har også fått egne sider. Men bare ha litt tålmod med oss på innleggingen av alt som skal til da vi har andre oppgaver også.

Sign: henning
 

Les mer...
21.12.05
KJÆRE MEDLEMMER
Les mer...
25.12.05 Nok et bevis på at alle trenger sterke fagforeninger:
Mange arbeidstakere tør ikke si fra

Hver tredje arbeidstaker innen pleie og omsorg, skole og barnevern tør ikke varsle ledelsen om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Les mer...
Nye hjemmesider for klubben og Verneombudstjenesten.
Noe å se frem til; Nye web sider for OAF
Nye websider begynner å ta form, disse gamle sider er hovedsidene t.o.m. 01.01.06. Vi eier bl.a følgene domener og disse vil peke mot våre hjemme sider, det er: 
Les mer...
21.12.2005
LIKESTILLINGSAVTALE
Vi har nå fått signert likestillingsavtalen med bedriften
Les mer...
15.12.2005
Ny Direktør i KCAD
Les mer...
29.11.05
MELDING OM FORSIKRINGSSKADE
Skadetelefonen er telefon 02300
Les mer...
29.11.05
KURS I REGI AV NOPEF
Her følger lenke til NOPEF's kurs for 2005. Kursoversikt
Les mer...
24.11.05
OPPSIGELSESFRISTER
Vi har fått spørsmål vedrørende oppsigelsesfrister. 
Les mer...
18.11.05
FORSIKRINGSINFORMASJON
Fra uke 47 vil det bli gitt forsikringsinformasjon på utreisemøtene til Njord.
Les mer...
17.11.05
STEIKEN
Streiken er avblåst  Lenke
Les mer...
17.11.05
STREIK
Fagforeningene NOPEF, SAFE, LEDERNE og ALT har varslet at de vil gjennomføre en politisk streik på sokkelen torsdag 17.11. fra kl 1700 - 2100.
Les mer...
13.11.05
TILLITSVALGTKONFERANSEN 2005
Som tidligere informert avholdes konferansen 14. - 16. november.
Les mer...
04.11.05
 Info om Helikopter Trafikk i Nordsjøen


Et nytt nettsted viser ankomst og avgangstider for all helikoptertrafikk til og fra oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Det kan søkes på dato, hvilken heliport og installasjon, samt ankomst / avgang heliport.
Vi har nettadressen her.

www.heliport.no

Les mer...
22.09.05
SÆRAVTALEFORHANDLINGER
Det har vært forhandlinger i dag om avtalen angående utførelse av arbeid for merkantile funksjonærer på land.
Les mer...
15.09.05
OKTOBERREGULERING T&P
Forhandlingene er nå gjennomført.
Les mer...
13.09.05
VEL OVERSTÅTT VALG!!
Nå er det bare opp til seier herren og damene og vise at de retter opp AML, andre lover og forskrifter som de blå begynte å ødlegge. Håper at de 50 spørsmål blir fulgt opp slik at de kan si at de er seieren verdige, og vi kan stole på dem i fremtiden.
Les mer...
13.09.05
UTVIDET FEDREKVOTE
Endring i Lov om Folketrygd
Les mer...
13.09.05
INFORMASJON OM VALG AV TILLITSVALGT OG VERNEOMBUD
Det er dessverre slik at det ikke alltid er automatikk at vi mottar informasjon om at det er foretatt valg av verneombud og tillitsvalgte.
Les mer...
06.09.05
TILLITSVALGTKONFERANSE 2005
OBS! Kort påmelding frist.
Årets konferanse avholdes 14. - 16. november på hotel Maria Falkensteiner i Praha.
Ytterligere info...
05.09.05
Tilbud på IP telefoni fra BlueCom til medlemmer av Klubben..
Vi har nå kommet frem til en bra avtale med BlueCom, som gjør at du / dere sparer penger. BlueCom kan levere uavhenig av bredbånd leverandør, mer info følger:
Les mer...
05.09.05
Er du opptatt av arbeidsforholdene dine for fremtiden, så bruk din stemmerett og plikt.
Valget til høsten vil få store konsikvenser for innholdet i mange lover fremover. Det er nå at fremtiden blir lagt.
Les mer...
01.09.05
Medlemsfordeler - sjekk tilbudene fra LO favør
Vi har fått tilbakemelding fra medlemmer som har spart flere tusen på bilforsikringen
Les mer...
27.08.05

Mer info om HVO / VO konferansen i Aberdeen 08-11.nov. 2005

Det har vært en del spørsmål om hvilket hotell.
Ut fra totalvurdering og at vi trenger konferanse plass, falt valget på:
Les mer...
22.08.05
FORSIKRINGSSEMINAR
Oljearbeiderforeningen avholdt et internt forsikringsseminar for styremedlemmer og vara i forrige uke.
Les mer...
21.08.05
Årets HVO / VO konferanse blir i Aberdeen 8 -11.11.05

I år er det bestemt at åres sentrale HVO konferanse blir utvidet med verneombud. Dette er selvsagt ikke som erstatter for evt. lokale VO konferanser.

Konferansen blir i ABERDEEN i perioden 08. – 11. November 2005.

Les mer...
STYRET 2005-2006
Her følger en oversikt over styremedlemmer og verv
Les mer...
12.08.05
KCADeutag Geoff Holmes Area manager  UK & Norway
Geoff skal mellom møter i Aberdeen tirsdag og nye møter i Aberdeen igjen onsdag morgen, møte et samlet klubbstyre på tirsdag kveld 16.08 i Oslo.
Les mer...
12. 08. 05
En liten status rapport fra klubben og K-HVO om integrasjonen mellom vårt gamle firma og vårt nye store.
Denne uken har klubben og K-HVO hatt en rekke møter med vår ledelse fra UK i Bergen alene, men selvsagt også sammen med den norske ledelsen vår i KCA Deutag Drilling Norge AS.
Les mer...
02.08.2005
Salget av Prosafe Drilling Services er gjennomført
Prosafe ASA har gjennomført salget til de betingelser som ble publisert 30.06.05
Les mer...
SOS-BARNEBYER
"[bilde]"
Oljearbeiderforeningen har 4 fadderbarn i SOS-Barnebyer
Les mer...
En liten ukentlig Sommer statusrapport fra klubben
Oppkjøpet av PDS
Som dere nå alle er klar over, har det vært en rekke allmøter på kontorstedene våre og telefon møter med riggene siste uke.. Det er møte i Stavanger i dag dette for T&P. I går var det i Bergen.
Les mer...
Kjære medlemmer
PDS selges til Abbot Group.
Nå blir det kanskje skifte av kjeledress igjen.Det er sikkert mange ubesvarte spørsmål i kjølvannet av et salget. Bedriften har planlgt møte i Bergen,Stavanger og Aberdeen.I tillegg blir det møte med riggene. Mange tror kanskje på dramatiske omveltinger i kjølvannet av en slik salgsprosess.Det vil det ikke bli i dette tilfellet. Vår nye eier har platformboring som sitt hovedssatsingsområde,og det er i seg selv veldig positivt for oss. Ny info kommer etter hvert. Prøv å vær tålmodig.Vi vil være vanskelig å nå oss på telefon akkurat nå. MVH. For OAF Steve
Les mer...
21.06.05
NY LØNNSTABELL
Her følger den nye tabellen
Se vedlegg...
21.06.05
PERSONALFORSIKRINGEN
Premieøkning
fra juli
21.06.05
REISEFORSIKRING
Sparebanken1 Vest opplyser nå at reiseforsikringskortene er under utsendelse.
Vær OBS på...
09.06.05
LØNNSFORHANDLINGER KONTORANSATTE
Lønnsforhandlingene for merkantilt/teknisk personell startet 6. juni og pågår fortsatt.
Les mer...
07.06.05
Kjære medlemmer!
I går lurte vi på hva som kommer fra "den kanten" neste gang, og det tok ikke lang tid før Frp igjen viser sitt sanne ansikt. Denne gangen var det tilstrekkelig med et par telefoner.
Les mer...
06.06.05
SLUTT PÅ MATSKATT
Les mer...
 29.05.05
Lønnsoppgjøret landbaseavtalen 2005
Lønnsoppgjøret på landbaseavtalen er nå ferdigforhandlet .
Les mer...
27.05.05
FORHANDLINGENE MELLOM NOPEF OG OLF

Årslønnen til ansatte som er omfattet av avtalene for operatør-, bore- og forpleiningsbedrifter skal økes med kr. 7.736,50, inkludert sokkel-kompensasjon og feriepenger. Videre skal skift/natt- og konferansetids-tilleggene økes med kr. 1,00.

Les mer...
18.05.05
K-HVO
Henning Mørk har igjen overtatt som K-HVO i Prosafe Drilling Services AS
Les mer...
13.05.05
 STYRET I OAF 2005-2006
Konstituerende styremøte i Oljearbeiderforeningen er nå avholdt.
Styremedlemmer og verv...
26.04.05
HJEMME-PC
ADSL og IP telefoni
Les mer...
25.04.05
STYREVALG I OAF
Opptellingen av stemmer er nå foretatt.
Les mer...
19.04.05
HJEMME-PC
Nå er all informasjon tilgjengelig. Husk at alle må bruke servicetelefonen til Nicator 815 81 483 om hvilken type PC du trenger. Bestillingsfristen er 29.04.05.
Les mer...
18.05.05
FUSJONEN NOPEF/KJEMISK
Uravstemming nærmer seg husk å stemme.
Les mer...
04.04.05
ADRESSEFORANDRING
I forbindelse med utsending av valgmateriell har vi fått svært mange konvolutter i retur.
Les mer...
18.03.05
Fusjon - NOPEF/Kjemisk
Uravstemming nærmer seg
Les mer...
18.03.05
Jan Inge Olsen gjenvalgt som HVO på Ringhorne
Les mer...
21.02.05
LIKESTILLINGSUTVALG I PDS
Likestillingsutvalget hadde sitt første møte fredag.
Les mer...
04.01.05
Kontigenttrekk
Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende satser for trekk av fagforeningskontigent til NOPEF.
Les mer...
NY ADRESSE
Har du flyttet i løpet av året? OAF får svært mange konvolutter i retur fra posten.
Les mer...
TILGJENGELIG INFORMASJON
Vi prøver stadig og bli bedre, og ønsker derfor tilbakemelding fra tillitsvalgte og medlemmer. Er det informasjon dere ønsker på hjemmesiden, ta kontakt med klubbkontoret.
Les mer...
03.01.05
FLOMKATASTROFEN I ASIA
Bevilgninger...
01.01.05. Katastrofen i Asia
Noen betraktninger rundt nødhjelp
Les mer...
Omorganisering av verneombudstjenesten etter Tampen
Koordinerende Hovedverneombud
Les mer...
Kollektiv hjem – Sparebank 1 bank (NOPEF)

Gjelder for alle medlemmer som bor i Norden og betaler skatt til Norge.
LO favør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring.

Les mer...
LO favør Toppsikring – Sparebank 1 (Oljearbeiderforeningen)

LO favør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring. Det er en frivillig tilleggsforsikring som gir ekstra trygghet mot uforutsette hendelser som ikke dekkes av den Kollektive hjemforsikringen.

Les mer...
Grunnforsikring - Sparebank 1 (NOPEF)
Gjelder for alle medlemmer bortsett fra de som reserverte seg pr. 01.12.97.

Forsikringen koster kr 121,- pr. år, trekkes på juni lønn.

Les mer...
Fritidsulykkesforsikring - Sparebank 1 (NOPEF)
Gjelder for alle medlemmer.

 
Yrkesskadeforsikringen, som alle arbeidstakere må tegne for sine ansatte dekker bare yrkessykdom og ulykker som skjer på eller i forbindelse med jobben. Men den dekker ikke om noe uforutsett skulle skje på vei til og fra jobben eller i fritiden.

Les mer...
22.11.04
HVO på Rubicon
Klubbstyret i OAF har utpekt Olav Bjørnøy som HVO på RUBICON.
Les mer...
14.10.04
Oktoberreguleringer på Landbaseavtalen i havn
Les mer...
09.07.04
NYE REGLER VED SYKEMELDING
Endringene vil få virkninger for PDS sitt nærværsarbeid og oppfølging ved sykefravær, og den største endringen vil trolig den behandlende lege oppleve.
Les mer...
22.06.04
Lønnsforhandlinger - merkantilt personell
På grunn av tapet av Tampen kontrakten er forhandlingene utsatt.
Les mer...
01.06.04
BRANSJEAVTALEN
Forhandlingene er nå avsluttet.
Lenke til protokollen...
25.05.04
Blomstene våre visner
 - Men vi satser på en god ABS-dialog
Les mer...
27.04.2004
STYREVALGET
Opptelling av stemmene er nå foretatt.
Resultatet ble...
07.01.04
Lønnsregulering i T&P
Les mere
Les mer...
27.10.03
SÆRAVTALEN FOR KONTORANSATTE
Vedlagt følger lenke til avtalen.
Les mer...
NYHETSBULLETIN UKE 39
Forhandlingsmøte 23.09.
Status innføring 2-4
Les mer...

"[bilde]"
Nedlasting av Acrobat Reader

Vi har fått melding om at det er mange som ikke klarer å lese .pdf dokumentene som er lagt ut på hjemmesiden. Acrobat Reader kan lastes gratis ned fra følgende adresse:
For nedlasting...
14.03.2003
FOKUS
FOKUS er normer for adferd i hverdagen for medarbeidere og ledere i PDS. FOKUS inneholder 6 fokusområder: HMS, Utvikling, Lønnsomhet, Kunde, Mennesklighet og Effektivitet. Verneombudstjenesten ser positivt og utfordrende på FOKUS som er krevende og forpliktende for alle parter i selskapet.
Les mer...
K-HVO
Blir syke av nattarbeid

35 prosent av alle ansatte arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid, de fleste på grunn av skift- eller turnusarbeid. Og mange blir syke av det. Kroppen vår er ikke skapt for nattarbeid.

Les mer
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker