Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Kollektiv hjem – Sparebank 1 bank (NOPEF)

Gjelder for alle medlemmer som bor i Norden og betaler skatt til Norge.
LO favør Toppsikring er et ekstra tilbud til deg som har Kollektiv hjemforsikring.


(Informasjonen er gitt med forbehold om eventuelle feil).

Dette er en frivillig tilleggsforsikring som gir ekstra trygghet mot uforutsette hendelser som ikke dekkes av den Kollektive hjemforsikringen. I tillegg har LO favør Toppforsikring utvidelser av begrensninger i Kollektiv hjemforsikringen. Årlig premie kr 152,- trekkes på november lønn. Vikarer kan omfattes av forsikringen. Det forutsettes imidlertid at de forskuddsvis betaler hele forsikringspremien.

 

LO favør Kollektiv hjemforsikring er en del av ditt medlemskap i forbundet. Forsikringen dekker alle vanlige tap og skader på innbo og løsøre. Forsikringen har ingen øvre erstatningsgrense, og gir deg derfor full trygghet for at du får tilbake det tingene dine er verdt. På forhånd trenger du ikke opplyse hva du eier, men ta vare på kvitteringer og/eller takstpapirer.

 

Begrensninger

Enkelt gjenstander er forsikret for inntil kr 100.000,-. Mynt/frimerkesamlinger etc. er forsikret med inntil kr 100.000,- pr. samling. Musikkinstrumenter og –utstyr anses i denne sammenheng som enkeltgjenstander. Maksimumsummen på alle punkter med begrensninger, dobles dersom to personer i husstanden har Kollektiv hjemforsikring.

 

Der hvor det er beløpsbegrensning kan du ved behov utvide forsikringen ved å tegne en tilleggsforsikring.

 

Egenandelen er kr. 3.000,-. Er det to eller flere personer i husstanden som har Kollektiv hjemforsikring bortfaller egenandelen.

 

For sykler registrert i Falck sykkelregister, er egenandelen kr 1.000,-.

Registreringsskjema til Falck sykkelregister får du hos i SpareBank 1 banker.

 

Forsikringen dekker:

·         Skade på innbo og løsøre i hjemmet i forbindelse med brann, eksplosjon, vannledningsskade

·         Tyveri i forbindelse med innbrudd

·         Matvarer i frysebok, inntil kr 7.500,-

·         Rettshjelp når sikrede er part i tvist i egenskap av privatperson

·         Ansvar som privatperson

·         Sykkel hvor som helst, inntil kr 7.500,-

 

Forsikringen dekker ikke:

De viktigste begrensningene er:

·         Bygningsskade på bolighus (dekkes av husforsikringen)

·         Tyveri av ulåst sykkel

·         Skade på gjenstander ved fall eller velting

·         Skade på gjenstander under transport

 

Hva gjør du hvis skaden skjer:

Alle former for tyveri og brann skal anmeldes til politiet. Deretter kontakter du SpareBank 1 på telefon 02300.

 

En god regel er å ta vare på kvitteringer som viser verdien av løsøre, for eksempel fotoapparat og kassettspillere. Hvis du krever erstatning for gjenstander som knuser eller blir skadet på annen måte, spør SpareBank 1 om de ønsker å se restene før du kaster dem. Det er i det hele tatt lurt å ta vare på ting som kan være til hjelp under saksbehandlingen. Husk for eksempel å notere rammenummeret på alle familiens sykler.

 

Lenke til vilkårene http://www.lofavor.no/insurance/H00V.php

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker