Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Dato 12.02.03 - HVO / VO

Info fra Oseberg Sør

VO-seminar planlegges for alle Vo-er på Oseberg Sør våren 2003.

En del HMS-prosjekter har tatt lang tid å gjennomføre, og det har vært en hard priorotering ut fra kost/nytte-verdi som VO-tjenesten har vært involvert i. Det er begrensning i lugarkapasiteten her ute, noe som gjør at ting tar tid, samt en god del kreative løsninger på “daglidagse” HMS-problemer.

Trivsel og generellt arbeidsmiljø er godt om bord.


Oppstart sommer 2000.

VO. Valg høsten og våren 2001 valg av HVO- Morten Hope. V-HVO- Tomas Haugland.
Samarbeid og involvering fra Hydro vernetjeneste og ledelse på OSS fungerer svært godt,
Både formelt og uformelt.
Prosafe landorganisasjon samarbeider godt med vernetjenesten , samspill og aktiv vernetjeneste er viktig for alle parter.

Prosjekter som VO-tjenesten på Oseberg Sør jobber med; Ventilasjon shaker (oljedamp)
Ergonomi borehytte
Lysprosjekt
Modifikasjonslister

Vennlig hilsen
Oseberg Sør 10.02.03

Morten Hope HVO
Bjarte Lygre VO

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker