Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Dato 21.02.2003

Ledelse seminar for Ringhorne og Jotun B

Dette er nylig avviklet ledelse seminarer for ledere og verneombud på Ålgård hotel. Seminaret var inspirerende og lærerikt. Deltakere fra offshore var Riggledere, Boresjefer, Vedlikeholdsledere, Borere, Dekksbaser og Verneombudstjenesten. I tillegg til flere fra landsorganisasjonen og ExxonMobil.


Tema for seminaret var bla: 
Tilbakemelding fra ExxonMobil ifm. sikkerhetsinnsats, Hva forventes av ledere/ medarbeidere (FOKUS), Hvordan oppfatter Drilling Safety Officer lederes holdninger og rollefigurer, HMS mål, Kontraktforståelse, Konsekvensansvar, Verneombudsrollen, Sykefravær, Logistikk og vedlikehold. I tillegg var det lagt opp til gruppearbeid med rollefigurer som ledere og disiplinærsaker som tema.
"[bilde]"
Bilde av deltakere i plenium
"[bilde]"
Bilde av deltakere i plenium

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker