Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

02.02.2003

E-post adresser til verneombud og vara

For å kunne bringe informasjon raskt og effektivt til dere i verneombudstjenesten, kan du sende din E-post adresse til knut.dag.stenevik@prosafe.com. Din E-post adresse blir lagt inn i en distribusjonsliste som ikke blir synlig eller tilgjengelig for noen andre personer. Heller ikke ved utsendelse av informasjon blir din E-post adresse synlig. Håper du benytter deg av muligheten, slik at vi kan informere og kommunisere enda bedre fremover. 


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker