Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Land organisasjonen i PDS

Verneombud onshore

Verneombud for Sandsli kontoret er Petter Strømme, og vara er Kjartan Johannessen.
Verneombud for Tananger kontoret er Bente Aune.


"[bilde]"
Petter Strømme verneombud for Sandsli kontoret og Ågotnes basen.
Han jobber i Tekniske Tjenester,
er bergenser, 43 år og har 12 år
ansiennitet i firmaet. Petter er
ingeniør og har tidligere erfaring
fra skipsverft og rådgivende
ingeniørfirma.
E-post: petter.stromme@prosafe.com 


"[bilde]"
Bente Aune verneombud for
Tananger kontoret. Bente har
jobbet i konsernet i 14 år,
innen finans, regnskap og
administrasjons arbeid.
E-post: bente.aune@prosafe.com 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker