Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

19.05.2003 - Valg av HVO  

Verneombud i Teknologi & Prosjekter


Det har nylig vært valg av hoved verneombud (HVO) i Teknologi & Prosjekter avd. 92 (offshore). Valg opptelling i dag gav følgende resultat: Nils Glasø ble valgt til HVO og vara HVO ble Atle Kvammen. Felles postkasse for Verneombud i T&P er tpvern@prosafe.com 


 
"[bilde]"
Nils Glasø HVO
"[bilde]"
Atle Kvammen vara HVO
Verneombud er Nils Glasø, Svein Erik Ljøstad, Atle Kvammen, Egil Måen, Per Gunnar Edell, for Teknologi & Prosjekter i Prosafe Drilling Services AS..

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker