Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

HVO i Prosafe Drilling Services AS

Hovedverneombud i PDS

Vi har ett Hovedverneombud (HVO) og vara for bore og brønnpersonell på hver offshore innretning PDS har boreaktivitet. I tillegg har vi HVO for Tekniske Tjenester.


 

"[bilde]"
Reidar Schoopp er HVO for Snorre A

Vara HVO er Erling Larsen for Snorre A.

"[bilde]"
Nils Glasø er HVO for Tekniske Tjenester

 

"[bilde]"
Arvid Inge Steen er HVO på Snorre B.

Vara HVO er Glenn Isachen for Snorre B

"[bilde]"

Morten Hope er HVO på Oseberg Sør

Vara HVO er Tomas Haugland for Oseberg Sør

"[bilde]"
Jan Inge Olsen er HVO på Ringhorne.
Han arbeider som Kranfører/Dekksbas.
Jan Inge kommer fra samme stilling
på Oseberg Øst hvor han også hadde
HVO vervet. Han har arbeidet med
kraner og løft siden han begynte i
firmaet i 93, og vært engasjert i
verneapparatet siden 98. 

Vara HVO er Stein Norvik for Ringhorne.

"[bilde]"
Arild Johansen er HVO på Heidrun.

 

"[bilde]"
Henning Mørk er HVO for Gullfaks.

 

"[bilde]"
Kurt Jarl Eriksen er HVO for Jotun B.

Vara HVO er Geir Idsø for Jotun B.

"[bilde]"

Bernt Ove Gaupholm er HVO for
Kvitebjørn.

"[bilde]"

Olav Bjørnøy er HVO for Oseberg B.
Olav har lang erfaring i selskapet og har
vært engasjert i verneombudstjenesten.
Tidligere erfaringer er bla. HVO på Valhall
og Rubicon.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker