Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

14.03.2003

FOKUS

FOKUS er normer for adferd i hverdagen for medarbeidere og ledere i PDS. FOKUS inneholder 6 fokusområder: HMS, Utvikling, Lønnsomhet, Kunde, Mennesklighet og Effektivitet. Verneombudstjenesten ser positivt og utfordrende på FOKUS som er krevende og forpliktende for alle parter i selskapet.


Relaterte filer

fokus_brosjyre.pdf Fokus plastfoiler


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker