Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

12.05.2003 - HVO for Snorre A & Rubicon

Rubicon - 1000 dager uten skadefravær


Som hovedverneombud for Snorre A vil jeg få gratulere mannskapet på Rubicon med den kjempebragden det er å nå 1000 dager uten skade. Det har ikke bare hvert boreoprasjoner og wirelineoprasjoner i denne perioden,men opprigging og nedriggingav riggen, samt flytting av riggen fra sør side til nord side.


Dette er arbeid som stort sett er blitt utført av boremannskapet på Rubicon, og gjør dermed 1000 dager uten skade til en prestasjon innen HMS arbeid. Som hovedverneombud og arbeidskollega vil jeg på vegne av alle på hovedriggen gratulere med godt HMS arbeid.

Med vennlig hilsen
HVO Reidar Schoopp.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker