Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

27.03.2003 - Adm Direktør Petter Tomren

Hydro kontrakt er tildelt Prosafe

Norsk Hydro Produksjon a.s har i dag tildelt oss kontrakten for produksjonsboretjenester med tilhørende vedlikehold på installasjonene Oseberg B, Oseberg C, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Njord og Brage. Kontraktens varighet er på 3 år med ytterligere 3 * 2 års opsjoner. Verdien av den faste delen av kontrakten er estimert til kr 1,3 mrd. Total kontraktsverdi dersom opsjonene utøves, er estimert til å være kr 4,0 mrd. Oppstart på denne kontrakten er medio juni i år.


Dette er en gledens dag for oss, og kontraktstildelingen er et resultat av det solide arbeidet som er lagt ned blant våre ansatte, både i havet og på land. Spesielt har fokuset vi har hatt på HMS og effektivitet gitt gode resultater som også har vært synlig for kunden. Jeg vil takke dere alle for den gode innsatsen som er lagt ned.

Vi har en travel periode foran oss frem til oppstart medio juni. I henhold til foreliggende aktivitetsplaner skal vi starte opp på Oseberg B umiddelbart etter kontraktsoppstart. Brage vil mest sannsynlig starte opp i løpet av inneværende høst, mens vi på Njord mest sannsynlig vil starte boring i løpet av vinteren 2004.

Kontrakten sikrer over 400 arbeidsplasser, og gir grunnlag for god og stabil drift innen selskapets kjerneaktivitet i årene fremover.

Med vennlig hilsen
Petter H. tomren
Adm Direktør

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker