Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

29.04.2003

AMU representanter

AMU i Prosafe Drilling Service AS består av 12 personer som er stemme berettiget.
Arbeidstakersiden er representert med Arild Helge Johansen, Petter Strømme, Henning Mørk, Knut Dag Stenevik, Nils Glasø, Jan Inge Olsen. Vara representanter er Arve Inge Steen, Bente Aune, Knut Dag Stenevik, Morten Hope, Atle Kvammen, Reidar Schoopp.
For år 2003 er Ole Bryne AMU leder, og Henning Mørk er sekretær. For K-FAMU representanter i operatørselskap se nedenfor.


K-AMU til ExxonMobil er vi representert med HVO for Ringhorne Jan Inge Olsen, og vara representant er HVO for Jotun B Kurt Jarl Eriksen. 
Prosafe er boreentrepenør på Ringhorne og Jotun B plattformene. K-AMU dekker også plattformene Jotun A og Balder.

K-FAMU til Hydro Oseberg er vi representert med K-HVO Knut Dag Stenevik, og vara representant er HVO for Oseberg Sør Morten Hope.
Prosafe er boreentrepenør på plattformene Oseberg B, Oseberg Sør. Heimdal er også i dette K-FAMU.

K-FAMU Hydro Modne felt er vi representert med K-HVO Knut Dag Stenevik, og vara representant er i påvente av personell etablering i driftsorganisasjonen.
Prosafe er boreentrepenør på plattformene Oseberg C, Brage, Oseberg Øst.

K-FAMU Troll er vi representert med K-HVO Knut Dag Stenevik, og vara representant er i påvente av personell etablering i driftsorganisasjonen.
Prosafe er boreentrepenør på plattformen Njord. K-FAMU dekker også plattformene
Troll B og , Troll C.

Prosafe HVO kommer inn i Hydro K-FAMU ved etablering av personell i driftsorganisasjonen.

AMU til Statoil Snorre er vi representert med HVO for Snorre B Arvid Inge Steen og vara representant er HVO for Snorre A Reidar Schoopp.

AMU til Statoil Gullfaks er vi representert med HVO for Gullfaks Henning Mørk.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker