Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

01.10.2003

HVO Oseberg B

Vi har nå iverksatt valg av hovedverneombud (HVO) på Oseberg B.  Verneombudene velger HVO for hver innretning, med frist for innsending 27. oktober.  Det er muntlig nominasjon og skriftlig valg.


Utpekt HVO inntil valg på Oseberg B er Olav Bjørnøy. Olav har lang erfaring i selskapet og har vært engasjert i verneombudstjenesten. Tidligere erfaringer er bla. HVO på Valhall og Rubicon.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker