Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

30.04.03

KONSERNSTYREVALGET 2003-2005


De valgte representantene til konsernstyret i Prosafe ASA er:
1. Steve Tverrå
2. Tore Hegerberg
3. Olav Gjesteland


Vararepresentanter:
1. Henning Mørk
2. Jon M. Fjose
3. Håkon Olsen
4. Representant fra Lederne (Ove Benjaminson)
5. Knut Dag Stenevik

Olav Gjesteland har tidligere erfaring fra konsernstyret. OAF ser positivt på en kontinuitet og stabilitet blant arbeidstakernes konsernstyrerepresentanter.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker