Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Lenker til bruk for vernetjenesten i Prosafe

Noen nyttige lenker som kan brukes i ditt arbeid som verneombud i Prosafe. Her er flere lover og forskrifter til bruk i petroleum virksomheten. 


Lovdata :  http://www.lovdata.no/

Oljedirektoratet :  http://npd.no

Norsok :  http://www.nts.no/norsok/

K-HVO forum: http://www.verneombud.com

HMS startsiden :  http://www.hms-startsiden.com/

Prosafe : http://www.prosafe.no/

Snorre A : http://snorre.prosafecorp.com/PLhjem/default.asp 

Startsiden ABC : http://www.startsiden.no/

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker