Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

25.07.2003

HVO på Gullfaks

Vi har nylig gjennomført valg av hovedverneombud (HVO) og vara på Gullfaks. Det var muntlig nominasjon med skriftlig valg. HVO ble Henning Mørk og vara ble Kurt Honningsvåg.


"[bilde]"
Henning Mørk fortsetter
som HVO på Gullfaks.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker