Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

16.09.03

T&P Oktoberregulering 2002


Det etterlengtete forhandlingsmøtet med bedriften ble i dag avholdt hos OLF i Stavanger. Som kjent har bedriften trenert disse reguleringene i lang tid.

Resultatet er nedslående. Bedriften var ikke villig til å gi et eneste øre. De var heller ikke villige idag til å fremlegge resultater fra forrige år. Med vår kjennskap til resultater og de gode framtidsutsiktene er dette en hån mot våre medlemmer og avtaleverket.

Oljearbeiderforeningen diskuterer nå hvilke muligheter vi har til å påvirke resultatet. Våre medlemmer hadde store forventninger til denne reguleringen da vi nå er ute av V&M-markedet. De røde tallene i Trondheim har jo blitt brukt til å holde lønnsutviklingen nede gjennom flere år. Men vi kan vel kanskje ikke vente noe annet når nytilsatt leder for avdelingen møter historieløs.

Protokollen inneholder også enighet om at NOPEF og OLF skal ta hånd om årets regulering da forhandlingsviljen lokalt er like dårlig som siste år. Det er umulig for de tillitsvalgte lokalt å forholde seg til en motpart som maler fanden på veggen i de gode tidene vi er inne i.

Tilslutt noen pauli ord til våre medlemmer i T&P. Vi vet at Dere er gode og lojale arbeidere. Nå er mange av Dere forbannet, skuffet og dessillusjonert. Vi henstiller til Dere alle om å ikke aksjonere på en slik måte at Dere setter dere selv i en vanskelig situasjon. At Dere framover legger tilside velvilligheten som går ut over det avtalte er forståelig men avtalene må følges. Er Dere i tvil hvor grensene går så ta kontakt med oss.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker