Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

NYHETSBULLETIN UKE 39

Forhandlingsmøte 23.09., Status innføring 2-4


OAF gjennomførte heldags forhandlingsmøte tirsdag. Halve dagen ble viet uenigheten rundt fleksible ordninger ved oppstart på Brage. Resultatet ble at våre medlemmer som har arbeidet overtid og tatt kurs ifm oppstarten får kompensert for dette. Videre har vi  diskutert fleksible løsninger ved oppstart på neste operasjon.

Resten av dagen ble brukt til å løse enkeltsaker. De eldste avregningssakene er løst til gunst for våre medlemmer mens noen av nyere dato må utredes nærmere. Bedriften vil komme med tilbakemelding i månedskiftet.

Innføring av 2-4 har gått raskere enn forventet og vil være gjennomført lenge før avtalt. Vi diskuterte overgangen for medlemmene i kompetansepoolen og ble enige med bedriften om en overgang så snart som praktisk mulig. Det vil si så snart det administrasjonsmessig lar seg gjøre.

Våre medlemmer begynner nå å motta lønnslipper hvor 2-4 ordningen er tatt med. Dette kan i overgangsfasen virke forvirrende så vi prøver her med en liten forklaring: Vi er blitt enige om at når en er nullstilt. Dvs når man har avsluttet 4 ukers avspassering etter gammel turnus så begynner lønnstrekket å løpe. Dette vil si at man får ny justert mnd.lønn for måneden etter + et lønnstrekk tilsvarende de dager i forrige måned som regnes fra avsluttet 4-ukers avspassering til månedsslutt. Disse dagers trekk kommer til utrykk på lønnsslippen som lønn gitt under kode 113 div. lønn og trekt under samme kode. Differansen her utgjør 7,71% trekket.

Er du fremdeles forvirret så har ikke klubbkontoret mere å bidra med og vi oppfordre deg til å kontakte din pers.koordinator. Dermed kan også vi få nødvendig tid til å forstå dette.

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker