Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

14.09.2003

Oppstart Brage

Vi er ferdig med driftsforberedelsene til Brage også, og operasjon har overtatt driften. Det er en utfordringer å overta operasjoner som på Brage også. Viser også til brev fra Konsern Dir. Arne Austreid og Adm. Dir. Petter Tomren ved oppstart av Hydro kontrakten og Oseberg B. Videre holder vi på med driftsforberedelser av Njord. Oseberg C og Njord får oppstart første halvdel i 2004 etter dagens planer. Lykke til med arbeidet fremover.


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker