Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

27.10.03

Nyvalgte Hovedverneombud på Oseberg B & sør

OAF har gjennomført valg av HVO på Oseberg B og Sør.
Resultat: 


OSB; HVO Olav Bjørnøy med vara Geir Mikkelsen

OSS; HVO Thomas Haugland med vara Morten Hope

Vi gratulerer

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker