Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

07.01.04

Lønnsregulering i T&P

 


Oktoberreguleringene for Landbaseavtalen ble avsluttet 6.jan. i OLF sine lokaler i Stavanger.

Resultat: Engangsbeløp på 2.50,- fra 1.10.02 til 1.10.03. Dette utgjør kr. 3955,-               Kronetillegg fra 1.10.03 på 2% av lønnsmassen tillagt basis onshore                      timelønn.

               Det gjenstår litt finregning på lønnsmassen ,men 2% vil utgjøre ca.                  Kr. 2,65,-

Partene er videre enige om å oppta drøftelser for å bedre utnyttelsen av årstimeverket, for bl.a. å gi den enkelte arbeidstaker større forutsigbarhet i forhold til arbeidstid og fritid.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker