Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

SOS-BARNEBYER

Oljearbeiderforeningen har 4 fadderbarn i SOS-Barnebyer


Med dette bidrar vi til at flere foreldreløse og forsømte barn får et trygt hjem. Disse gavene er et viktig bidrag til barnas fremtid.

 

Fadderbarna er i alderen 7 – 16 år og heter:

Karma Tenzin og Tsering Wangdu bor i Tibet

Fatima Zahra bor i Marokko

Maid Begic, Sarajevo

 

Maid Begic er vårt siste nye fadderbarn.

 

Fra Barnelandsbyen i Portugal er vi blitt underrettet om at vårt tidliger fadderbarn Ruben Filipe har fullført den obligatoriske skolegangen. Han har tatt yrkesutdannelse innen produksjon av korosserideler. Nå har han fått jobb hos Opel og klarer seg på egen hånd

Relaterte filer

maid.pdf Maid
fatima.pdf Fatima


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker