Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

26.02.04

VALG AV HVO

Opptelling av stemmene for Snorre B og Heidrun er nå gjennomført.


Valget ga følgende resultat:

Snorre B: Hovedverneombud Arvid Inge Steen - vara Willy Helle
Heidrun:  Hovedverneombud Bjørn Yngve Elstad - vara Bjørn Reidar Grønseth

Vi gratulerer og ønsker lykke til med vervet!

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker