Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

17.03.04

VALG AV STYREREPRESENTANTER

Valgmateriell er nå sendt hjem til medlemmene og til tilllitsvalgte på plattformene.

Henning Mørk, Tore Hegerberg, Kurt Honningsvåg er Håkon Olsen er valgt ut 2004 og er derfor ikke på valg i år.


Vi har dessverre ikke tilgang til foto av alle de nominerte, men håper at vedlagte oversikt vil være et hjelpemiddel.

 Følgende personer ble nominert til styrevalget på årsmøtet i Oljearbeiderforeningen:

 

Steve Tverrå            24     nominasjoner

Torild Alvheim          22             

Olav Gjesteland       19             

Atle Kvammen         17             

Jan Inge Olsen        16             

Natasja Haukås       10             

Olav Bjørnøy             9             

Bente Aune              7             

Torleif Tombre           4              

Arvid I. Steen            4              

Ole Ytterhaug           4              

Glenn Isachsen         3             

Lars T. Storevik         2             

Magnar Smørdal        1             

Tomas Haugland       1             

Kristian Fremstad      1             

Rune Eick                1             

Jarle Røssland          1             

Yngve Mikkelsen       1             

Harry Betten             1             

Leif Sævareid            1             

Karl Bjarto                1             

 

Følgende er nominert til revisorvalget:

 

Bente Karlsen           18    nominasjoner

Randi Sætersdal       2             

 

Relaterte filer

oaf.pdf Nominerte


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker