Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

NY ADRESSE

Har du flyttet i løpet av året? OAF får svært mange konvolutter i retur fra posten.


Husk å melde fra om ny adresse. Vi benytter ikke den samme databasen som bedriften, og er derfor svært avhengig av å få informasjon fra dere. OAF korrigerer også adressene hos NOPEF sentralt.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker