Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

27.04.2004

STYREVALGET

Opptelling av stemmene er nå foretatt.


Her følger resultatet:

Steve Tverrå

250

Torild Alvheim

219

Olav Gjesteland

192

Jan Inge Olsen

146

Olav Bjørnøy

109

Atle Kvammen

104

Natasja Haukås

85

Bente Aune

71

Ole Ytterhaug

64

Arvid I. Steen

57

Karl Bjarto

43

Tomas Haugland

41

Lars T. Storevik

39

Yngve Mikkelsen

39

Harry Betten

39

Leif Sævareid

39

Glenn Isachsen

32

Rune Eick

31

Jarle Røssland

28

Kristian Fremstad

27

Magnar Smørdal

17

 

Revisor:

 

Bente Karlsen

247

Randi M. Sætersdal

181

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker