Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Dato 29.09.02 Nopef Aktuelt uke 39

Blir syke av nattarbeid

35 prosent av alle ansatte arbeider regelmessig utenom ordinær dagtid, de fleste på grunn av skift- eller turnusarbeid. Og mange blir syke av det. Kroppen vår er ikke skapt for nattarbeid. Risikoen for hjerte- og karsykdommer øker. Faren for å bli rammet av mage- og tarmsykdommer øker med 30 – 40 prosent etter bare fem måneder med nattarbeid. Skiftarbeid fører til søvnmangel og dårlig søvnkvalitet. Stress og faren for ulykker økes.


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker