Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

14.10.04

Oktoberreguleringer på Landbaseavtalen i havn


OAF og bedriften oppnådde enighet om årets reguleringer den 4. oktober. Oljearbeiderforeningen er særdeles fornøyd med at årets oppgjør ble gjennomført på en utmerket måte. Ref de siste års seigpining.

Vi fikk selvfølgelig ikke gjennomslag for samtlige krav, men er fornøyd med at bedriften kom oss i møte ved å protokollere en lønnsutjamning over flere år.

Resultat:

2 Kr. I generelt tillegg.

Utligning av lønnsforskjellene i disiplin rør/stål over 4 år ved at fagarbeidere innen plate/rør/sveis kommer opp på lik lønn som mekanikergruppen. Flatt beregnet utgjør dette 1,18 kr for sveiserne og 1,68 kr for plate rør pr.år.

Krav om lønnsutvikling for elektrikere etter samme mal som rør/stål vurderes ved neste regulering.

Krav om økning av formannstillegg sees i sammenheng med endringer i oppdragsstruktur etter tapet av Tampen og utsettes til 31.01.05.

Nattillegg økes til 30,- pr/t

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker