Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

22.11.04

HVO på Rubicon

Klubbstyret i OAF har utpekt Olav Bjørnøy som HVO på RUBICON.


Vi ønsker "Mr.Rubicon" lykke til med vervet . Olav vil bidra til at de gode HMS-resultatene til Rubicon videreføres på engelsk sektor.
"[bilde]"
Kilde: hm

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker