Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

Omorganisering av verneombudstjenesten etter Tampe

Koordinerende Hovedverneombud


Tapet av Tampen-kontraktene har ført til at vi også har vært nødt til å redusere fra to til ett Koordinerende Hovedverneombud.

Henning har trukket seg fra vervet og dermed fortsetter Tore Hegerberg i denne posisjonen. Vi takker Henning for mangeårig innsats for verneombudstjenesten og ønsker ham lykke til offshore igjen.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker