Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

01.01.05. Katastrofen i Asia

Noen betraktninger rundt nødhjelp


Som nestleder i OAF benytter jeg anledningen til å informere litt om OAF sin saksbehandling og litt for egen regning.

OAF: Det har vært en del kontakt mellom styremedlemmene om hvor mye vi skal gi i nødhjelp. I og med at forslagene går ut over vedtatt budsjett vil klubbleder på mandag innkalle til tlf.styremøte for å enes om beløpets størrelse og gjennom hvilken hjelpeorganisasjon pengene skal kanaliseres. Til info så har Prosafe gjennom sin organisasjon i Singapore allerede bevilget 50 ooo.-

For egen regning: Som vanlig er det norske folk rause til å gi ved slike katastrofer. Fagforbund, avdelinger og klubber kjenner sin besøkelsestid. Det som opprører meg er myndighetenes fullstendige mangel på solidaritet ved bare å gi lommerusk gjennom sine 100 millioner. 100 millioner er under en promille av hva vi ekstraordinært tjente ifjor på grunn av høy oljepris. Norge tjente ifjor 60 milliarder mer enn budsjettert. Ærlig talt: DETTE ER SKAMMELIG. Har det vært opp til meg så ville det vært naturlig å gi hele dette overskuddet til hjelpearbeidet og gjennoppbygging. Norge liker å fremstå som internasjonale samaritanere. Nå driter vi på draget. Bondevik - Bla opp!

Til slutt et spark til næringslivet som nå står fram i media og soler seg etter å ha gitt sine 10 og 20 tusen. Jeg skulle ha tatt av meg hatten hvis Dere har gitt etter evne. Men ett blikk på overskuddene Deres viser at dere gir bare smuler. Det virker som om det viktigste for Dere er å få bilde i blad og aviser

Igjen er det ærlige arbeidsfolk som bidrar etter evne. Måtte dette året gjøre mine ord til skamme. Det er ikke for sent å våkne.

Med skamfull hilsen

Tore Hegerberg

Nestleder i Oljearbeiderforeningen

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker