Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

03.01.05

FLOMKATASTROFEN I ASIA


Klubben bevilger kr 10.000,- til Norsk Folkehjelp. Når det gjelder ytterligere bevilgninger vil vi ta saken opp igjen på årsmøtet.

Vi oppfordrer alle medlemmene om å støtte humanitære organisasjoner.

Oljearbeiderforeningen ønsker å legge press på Regjeringen for å få dem til å øke støtten til flomofrene.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker