Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

04.01.05

Kontigenttrekk

Fra og med 1. januar 2005 gjelder følgende satser for trekk av fagforeningskontigent til NOPEF.


Kontigent pr måned:

  • Ordninær kontigent pr. mnd. 1,5% av brutto lønn, maks kr 393,-
  • Medlemmer som bor utenfor Norden 1,5% av brutto lønn maks kr 343,-
  • Pensjonister, hvilende, uføretrygdet kr 86,-

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker