Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

21.02.05

LIKESTILLINGSUTVALG I PDS

Likestillingsutvalget hadde sitt første møte fredag.


Konstitueringen er som følger:
Inger Gravelsæter - leder
Tore Hegerberg - sekretær
Medlemmer:
Ranveig Pettersen
Torild R. Alvheim
Olav Gjesteland
Per Asle Sandal

En likestillingsavtale er under utarbeidelse.

Utvalget vil i første omgang bl.a. se på permisjonsreglene for offshoreansatte som gjelder i forbindelse velferdspermisjon pga sykdom i familien eller fødselspermisjon. Oppfordre kvinner til å søke ledende stillinger offshore/onshore i PDS. Sørge for at kvinner er representert allerede ved rekruttering av lærlinger i bedriften.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker