Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

18.03.05

Jan Inge Olsen gjenvalgt som HVO på Ringhorne


Avgitte stemmer ga Jan Inge to nye år som hovedverneombud. Arild Hovland fikk nest mest stemmer og vil da fungere som vara HVO. Ringhorne er en av våre operasjoner som leverer gode HMS-resultater og vi ønsker Jan Inge og Arild lykke til med vervene.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker