Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

18.03.05

Fusjon - NOPEF/Kjemisk

Uravstemming nærmer seg


Om kort tid vil dere motta stemmemateriell i posten vedrørende den pågående sammenslåing av Nopef og Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund. Denne saken kom opp igjen på landsmøte(LM) i høst. I heftet som dere har mottatt er vedtakene på landsmøtet gjengitt. Selv om landsmøtet vedtok en konsekvensutredning er dette heftet alt dere får som underlagsmateriell for avstemmingen. Oljearbeiderforeningen argumenterte sterkt i mot en sammenslåing på LM, men fikk ikke flertallet med oss. Når vi nå registrerer at uravstemmingen blir lagt før forhandlingene med Kjemisk mener vi at det er best å si stopp nå. Derfor oppfordrer et enstemmig styre dere til å stemme NEI.

Hovedargumentet til klubbstyre er frykten for at offshore blir en minoritet i et storforbund og at det vil bli vanskeligere å få gehør for våre krav.

Vi vil tilslutt gjenta historien om Høna som gikk til Grisen og forelso fusjon. A/S EGG & BACON ville bli et bedre produkt og vinne markedsandeler, sa høna. Grisen syntes dette var en god ide, men etter litt tenking sa han;- men du, du vil jo bidra med egg hver dag mens jeg må bøte med livet for å levere Bacon ?  Ja, men det er jo det som er FUSJON , sa høna.

Lykke til med valget.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker