Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

04.04.05

ADRESSEFORANDRING

I forbindelse med utsending av valgmateriell har vi fått svært mange konvolutter i retur.


Vi må nok en gang minne om at vi ikke benytter den samme adressedatabasen som bedriften. Dersom dere melder adresseforandring til bedriften, er det ikke automatikk i at vi blir informert. Om et par måneder sendes de nye reiseforsikringskortene ut, og da er det viktig at vi har den riktige adressen.

Dersom dere bytter adresse så husk på å gi oss beskjed. Vi informerer også NOPEF om den  nye adressen.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker