Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

24.11.05

OPPSIGELSESFRISTER

Vi har fått spørsmål vedrørende oppsigelsesfrister. 


AML § 58 skal sikre arbeidstakerne trygghet ved at det gis frister for opphør av arbeidsforhold, og ved at oppsigelsesfristene er gjensidige for arbeidsgiveren og arbeidstakerne.

Dersom ikke annet er avtalt gjelder Lovens oppsigelsesfrister som er:

  • De første 5 årene - 1 måned
  • Etter 5 års ansettelse - Minst 2 måneder
  • Etter 10 års ansettelse - Minst 3 måneder
  • Etter 10 år og fylte 50 år - Minst 4 måneder
  • Etter 10 år og fylte 55 år - Minst 5 måneder
  • Etter 10 år og fylte 60 år - Minst 6 måneder

De fristene som ikke er over 3 måneder, er gjensidige. De fristene som overstiger 3 måneder, er bare bindende for arbeidsgiveren. Paragrafen gir muligheter for å fravike lovens frister ved avtale, og mulighetene er knyttet til at avtalene skal kunne være til grunst for arbeidstakerne.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker