Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

19.04.05

HJEMME-PC

Nå er all informasjon tilgjengelig. Husk at alle må bruke servicetelefonen til Nicator 815 81 483 om hvilken type PC du trenger. Bestillingsfristen er 29.04.05.


I henhold til vedtak i Klubbstyret. Her følger all den nødvendige informasjon.

Relaterte filer

prosafe_brosjyre_til_trykk.pdf Brosjyre
prosafe_brosjyre-bredba_nd.pdf Bredbandinfo
prosafe_skjema.pdf Bestillingskjema
prosafe_skjema_bredba_nd.pdf Bredbandskjema


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker