Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

26.04.05

HJEMME-PC

ADSL og IP telefoni


For å rette opp misforståelser angående ADSL. og IP telefoni.
Har snakket med ledelsen i BlueCom og prosjekt ansvarlig for Nicator avtalen med PDS.
Sett opp ønsket hastighet, så får dere det Telenor kan levere dersom ikke BlueCom har egen infrastruktur. Dette er idag kl.1400 bekreftet at Nicator sin support telefon er inneforstått med og vil informer om.
IP telefon er ikke i hjemme PC pakken, klubben jobber mot BlueCom for å få til en egen avtale, men slik det er nå så leverer IP telefonselskapene løsning over sitt bredbånd når det gjelder privatpersoner.
Henning
Datatillitsvalg OAF avd. 10 NOPEF

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker