Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

18.05.05

K-HVO

Henning Mørk har igjen overtatt som K-HVO i Prosafe Drilling Services AS


Tore Hegerberg har gått inn i ny og utfordrerne jobb i HMS avd.
Jan Inge Olsen er utpekt som stedfortreder for K-HVO fra samme dato.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker