Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

21.06.05

REISEFORSIKRING

Sparebanken1 Vest opplyser nå at reiseforsikringskortene er under utsendelse.


Dersom du skal reise på ferie i løpet av de nærmeste dagene ta kontakt med servicetelefonen 815 32 600. De vil sørge for at du får et bevis på at du er omfattet av forsikringen. Vi har avtale nr. 2124008 for våre medlemmer.
Dersom ulykken skulle være ute så ta husk at skadetelefonen er 02300 i Norge.

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker