Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

27.05.05

FORHANDLINGENE MELLOM NOPEF OG OLF

Årslønnen til ansatte som er omfattet av avtalene for operatør-, bore- og forpleiningsbedrifter skal økes med kr. 7.736,50, inkludert sokkel-kompensasjon og feriepenger. Videre skal skift/natt- og konferansetids-tilleggene økes med kr. 1,00.


I tillegg gis en engangsutbetaling på kr. 478,00 inkludert sokkel-kompensasjon og feriepenger, som kompensasjon for senere regulering av lønnsmatrisene enn det som er vanlig innenfor LO-NHO systemet.

Relaterte filer

protokoll_sokkeloverenskomstene_-_tariffoppgj_ret_2005.pdf Protokoll_2005


Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker