Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

 Lønnsoppgjøret på landbaseavtalen er no ferd

Lønnsoppgjøret landbaseavtalen 2005

Les mere


Lønnsoppgjøret på Landbaseavtalen er no ferdig forhandlet. Vi fikk som alle andre 1 kr pr time fra 01.04.05 . Det tillegget ble forhandlet fram sentralt i LO. Offshore tillegget blir også øket til 48.79 fra 01.04.05. Har mottat følgene mail fra nopef.
Regulering av Offshoretillegget pr 01.04. 2005.


Vi har mottatt kopi av protokoll mellom TBL og Fellesforbundet som
viser at
offshoretillegget er regulert til kr 48,79 pr time gjeldende fra 01.04.
2005.

Kopi av protokollen følger som vedlegg.

Hei alle sammen.

Lønnsoppgjøret 2005.

Reguleringen mellom TBL og FF er bindende for bedrifter som er omfattet
av
Landbaseavtalen.

Det vises i den forbindelse til protokoll mellom NHO og LO av 13.
januar
2004 hvor det er avtalt følgende:

"Det er enighet om at offshorebilagene i Verkstedsoverenskomsten og
Landbaseavtalen skal gi samme lønns- og arbeidsvilkår
for arbeid offshore uavhengig av hvilken overenskomst som følges".

MVH Atle Kvammen  oljearbeiderforeningen

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker