Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

06.06.05

SLUTT PÅ MATSKATT


Regjeringen går tilbake på skatteskjerpelsene for oljearbeidere, pendlere og sjøfolk, Takket være politisk press fra NOPEF,17.000 underskrifter og iherdig innsats fra de som har jobbet med saken.Takk skal dere ha.

Det faktum at det er valg til høsten har nok også vært en medvirkende årsak til helomvendingen fra Frp og Regjeringen i denne saken. Hadde regjeringen hatt 2-3 år igjen av perioden ville det sannsynligvis ikke vært så enkelt (Valgflesk). De regner nok med å sanke noen flere stemmer til høsten pga dette, men da vil jeg minne om at den samme gjengen blant annet har startet prosessen med å rasere Arbeidsmiljøloven vår.

Hva blir det neste stuntet fra den kanten mon tro?

 

MVH Steve

Klubbleder

Oljearbeiderforeningen

Nopef avd 10.

 

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker