Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

21.06.05

PERSONALFORSIKRINGEN

Premieøkning


 Skadeutviklingen innenfor uføreforsikring har utviklet seg i feil retning de siste årene. På grunn av G-regulering og avsetninger til fremtidige erstatninger for ovennevnte forsikring øker premien til kr 354,- pr. 1. juli.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker