Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

12. 08. 05

En liten status rapport fra klubben og K-HVO om integrasjonen mellom vårt gamle firma og vårt nye store.

Denne uken har klubben og K-HVO hatt en rekke møter med vår ledelse fra UK i Bergen alene, men selvsagt også sammen med den norske ledelsen vår i KCA Deutag Drilling Norge AS.


Det er en meget positivt tone i alt det som skjer nå.
Fremtidsutsiktene ser lyse og utfordrerne ut for oss alle. Selvsagt vil vi få nedturer, skulle bare mangle med så mange personer innbefattet. Misforståelser kan lett oppstå, men la oss i fellesskap løse utfordringene der de kommer, med et åpent sinn. Jeg personlig tror på at vi virkelig skal kunne gi både ny ansatte og ”gamle” ansatte kjempe muligheter i fellesskap. Fremtiden ligger riktig godt ann forand oss alle, bare og gripe den, og det gjør vi best i fellesskap.
Jeg var 2 dager i Aberdeen denne uke som nestleder og K-HVO.
Jeg ble av alle de ansatte i Aberdeen mottatt veldig bra, med en åpenhet og varme som det virkelig står respekt av.  KCAD har mange ting som vi kan få en meget bra uttelling av. Var også med til Talisman UK og traff lederer som også har med Norge å gjøre. Bare fire enkle ord om dette møtet: Lærerikt, innspirende, positivt og utfordrene.

Jeg er som K-HVO invitert til KCA Deutag UK sin halvårig verneombudsamling
1. & 2. November 05.

Norske KCA Deutag vil avholde vår HVO/VO samling 08.-11. november 05 i Aberdeen, sammen med UK kontoret.
Her vil HVO og VO bli invitert sammen med våre oppdragsgiverer. Alle kan dessverre ikke bli med, dette grunnet fly og hotell kapasitet. Her vil alle HVO´er få noen oppgaver på forhånd.
Kommer tilbake med mer info om denne saken.

God Helg
Henning.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker