Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

21.08.05

Årets HVO / VO konferanse blir i Aberdeen 8 -11.11.05

I år er det bestemt at åres sentrale HVO konferanse blir utvidet med verneombud. Dette er selvsagt ikke som erstatter for evt. lokale VO konferanser.

Konferansen blir i ABERDEEN i perioden 08. – 11. November 2005.


Konferansens eierskap er hos det enkelte HVO / VO og jeg trenger hjelp fra dere.

Av verneombudene er det de som er på friperiode i denne tiden. Vi har en begrensning pga antall fly seter til Aberdeen og hotell rom i Aberdeen. Det er derfor umulig å kalle inn alle.

Vær så snill å send en mail til meg på Pronet som forteller meg om du kan og vil stille.
Blir det flere enn grensen på flyseter / rom jeg har fått tak i, må vi foreta en fordeling mellom rigger, felter og avdelinger.

Merk mailen med: KCAD HVO / VO konf. 2005

Trenger også hvor du reiser fra ( flyplass ). Utreisested fra Norge er begrenset til 3 flyplasser: Bergen, Stavanger og Oslo. Det gjør det lettere for meg å få bestilt tilslutnings fly når jeg får info fra dere.

Agenda er under utarbeidelse. Men i grove trekk.
Den 08.11.05 starter vi med felles middag.
( De som kommer ned tidelig har dagen fri til å se Aberdeen).
Middagen blir sammen med Kunder, nye kollegaer og ledelse fra KCAD UK Kontoret. Dette blir årets unike sjanse til å lære våre nye kollegaer fra Aberdeen å kjenne og begynne å jobbe for et godt og fruktbart fellesskap.

Dag 1.
KCAD info.
Alle gjestene våre sin info.
Boresimulatoren til KCAD, ( Et meget bra anlegg, har besøkt dette, ring så kan dere få mer info, dette er det beste jeg har sett i aksjon til nå).
++ div + selvsagt felles middag
Dag 2.
Viet verneombudstjenesten i UK og Norge.
+++

Dag3
+++ div
Hjemreise.

Det jeg kan love er en meget utfordrerne og givende konferanse, endelig agenda blir lagt ut seinere, når alle bitene er på plass.

Henning
K-HVO

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker