Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

22.08.05

FORSIKRINGSSEMINAR

Oljearbeiderforeningen avholdt et internt forsikringsseminar for styremedlemmer og vara i forrige uke.


I tillegg til styremedlemmene deltok også 3 representanter fra HMS avdelingen. Nils Rønning fra Storebrand foreleste om Folketrygd, Tjenestepensjon og Kapitalforsikringer.

Vi vil søke om støtte fra NOPEF også til neste år, og prøver på denne måten å få arrangert flere kurs og seminar.

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker