Forsiden
Om oss
Styret
Organisasjonen
Lederen
Medlemmer
Tillitsmann
Informasjon
Årsberetningen
Årsmøte
Vedtekter
Forsikringer
Nyheter
Innmeldingskjema
Kurs
Lenker
Spesialtilbud
Helse
SOS-Barnebyer
Tariffavtaler
Lønnstabeller
Diettsatser
Hovedavtalen mellom LO-NHO
Borebedriftsavtalen
Særavtale for kontoransatte
Landbaseavtalen

27.08.05

Mer info om HVO / VO konferansen i Aberdeen 08-11.nov. 2005

 

 

Det har vært en del spørsmål om hvilket hotell.
Ut fra totalvurdering og at vi trenger konferanse plass, falt valget på:


Brittania Hotel se link under:

http://www.hotelsrus.co.uk/search.php?fn=hotelinfo&HotelCode=MOA

Henning

Utskriftsvennlig versjon
Vernetjenesten
HMS
Organisasjonen
Informasjon
Verneombud
Lenker